onsdag 5 december 2007


Kort presentation från Svenska Dagbladet av Golrangs och Swahns översättning av Omar Khayyams Rubaiyat i den nya presentutgåvan

Khayyams
fyrradingar i nyutgåva


Notis publicerad i pappersversionen av
Svenska Dagbladet den 5 september 2007
(Kultur, sidan 11)


Nyligen utkom också en nyutgåva av Omar Khayyams Rubaijat i Sven Christer Swahns och Akbar Golrangs översättning.

Khayyam föddes i mitten av 1000-talet i provinshuvudstaden Nishapur i nordöstra hörnet av nuvarande Iran och levde en bit in på nästa sekel. Samlingen innehåller drygt 200 fyrradingar av den persiske poeten, filosofen, astronomen och matematikern. Den nya utgåvan är illustrerad med 17 persiska målningar gjorda efter inspiration av dikterna. Om det är en eller flera konstnärer framgår tyvärr inte av boken.

Första gången "Rubaijat" utkom i denna översättning var 1996 och skrev SvD:s kritiker Tommy Olofsson bland annat: "Utöver Swahns tolkningar innehåller volymen Akbar Golrangs svenska prosaversioner och de persiska originalen. Det är Golrang och Hermelin som Swahn har haft att utgå ifrån, eftersom han inte kan persiska och det är ett sant nöje att se hur han har kunnat sätta sprätt på sina förlagor, utan att allför mycket fuska med detaljerna. Det är en översättarprestation på mycket hög nivå".

SvD